Skip to content

Casinos närbutikskedja väljer Pricer ESL

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades t...

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 8 juni 2009 kl. 16:00. Nyligen tecknade en första grupp franchisedrivna matbutiker inom SPAR-kedjan i Frankrike avtal om installation av Pricers system för hyllkantsetiketter, ESL. SPAR är en av Casino’s närbutikskedjor. Ramavtalet med Casinokoncernen gjorde det möjligt för Pricer att adressera koncernens franchise format. Under senare delen av 2008 avslutade Pricer en framgångsrik pilot med SPAR-kedjan i Frankrike. – De här första beställningarna signalerar inte bara Casinos ambition att fortsätta installera Pricer ESL i alla deras format, utan också uppvaknandet av ett nytt ESL-segment i en viktig marknad, säger Charles Jackson, VD för Pricer. Ytterligare beställningar är dessutom på gång. – Den takt som kontrakten tecknas i gör att vi förväntar oss en stark efterfrågan på Pricers ESL-lösning i Casinos närbutikskedjor, säger Marc Poncet, Casino Key Account Manager, Pricer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Charles Jackson, CEO, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer