Skip to content

Casino fortsätter installera ESL-etiketter – Tecknar nytt avtal med Pricer

Share:

Pricer har fått uppdraget att slutföra installationen av ESL-etiketter (Electronic Shelf Label) i detaljhandelskedjans Casinos stormarknader. Beslutet fatt...

Pricer har fått uppdraget att slutföra installationen av ESL-etiketter (Electronic Shelf Label) i detaljhandelskedjans Casinos stormarknader. Beslutet fattades efter att Pricer med framgång genomfört installationer under 2006. Avtalet omfattar 42 stormarknader i Frankrike och installationsarbetet inleds i april och kommer att slutföras innan årsskiftet.

– Detta är en milstolpe i vår relation med Casino eftersom de för första gången har tecknat ett avtal om ESL-installationer sedan Pricers förvärv av Eldat, säger Jan Forssjö VD för Pricer AB. Casino har visat att de har förtroende för Pricer – både vad det gäller vår förmåga att genomföra själva installationerna och för våra framtidsvisioner.

Under 2003 genomförde Casino den första installationsomgången av Eldats ESL-etiketter i sina egna hypermarknader i Frankrike. I slutet av 2004 utvidgades programmet och nu har ett flertal hypermarknader och stormarknader i Frankrike utrustats med ESL-systemet. Casino var en av de första detaljhandelskedjor som förstod fördelen med ESL och implementerade lagerinformation direkt på hyllkanten. – Pricer erbjuder den support och flexibilitet som vi behöver för att fortsätta bygga upp vår marknadsföring i butik och våra leveransprocesser. Förutom detta kommer det nya bolaget att bättre kunna erbjuda såväl nya tekniker samt snabbare produktuppdateringar, säger Philippe Marxgut, Director Client Services Groupe Casino.

I slutet av 2007 kommer Casino att ha installerat ESL i ungefär 240 supermarknader och 108 hypermarknader – totalt cirka 7 miljoner ESL i Frankrike.

– Vi har satsat hårt på att integrera Eldats personal och produkter i våra implementeringsprocesser för att säkerställa att alla kunder kommer att tjäna på sammanslagningen, säger Charles Jackson, Vice President Sales and Marketing, Pricer AB. Kunskapen om implementeringsprocesser har varit avgörande för Casinos beslut att anlita oss som huvudleverantör.

Idag har Pricer byggt upp en installationsorganisation som i slutet av 2007 kommer att ha installerat mer än 20 miljoner ESL-etiketter enbart i Frankrike. Denna organisation kan göra installationer över hela världen och har också bistått andra detaljhandelskedjor med detta.

– Implementeringen är så pass industrialiserad att Casino enkelt har kunnat hantera processförändringar och omedelbart dra fördel av systemet utan avbrott i verksamheten, säger Marc Poncet, Pricers Key Account Manager för Casinos globala verksamhet. Nu är det hög tid för Casino att exportera sina franska erfarenheter till andra strategiskt viktiga marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00


Bifogade filer