Skip to content

Carrefour fortsätter ESL-utbyggnaden Väljer Pricer för ny order värd 120 MSEK

Share:

Pricer har valts ut att som ensam strategisk partner fullborda införandet av ESL (Electronic Shelf Label) i Carrefours återstående direktägda hypermarkets...

Pricer har valts ut att som ensam strategisk partner fullborda införandet av ESL (Electronic Shelf Label) i Carrefours återstående direktägda hypermarkets i Frankrike efter en framgångsrik andra installationsvåg. Kontraktet på 120 MSEK motsvarar 71 hypermarkets i Frankrike. Installationerna kommer att påbörjas i februari och planeras genomföras under året. “Carrefours automatisering och centralisering av prissättning har lett till betydande operationella och finansiella förbättringar,” säger Jan Forssjö, VD, Pricer AB. ”Det här avtalet tydliggör för världens detaljhandlare att ESL nu är ett logiskt steg för att stärka deras konkurrensfördelar.” I första installationsvågen 2004 installerade Carrefour Pricers ESL-system i 45 av sina 179 direktägda hypermarkets i Frankrike samt i flera hypermarkets i Europa. 2005 vann Pricer ett tilläggskontrakt för vidare franska installationer samt för alla nybyggnationer av butiker i Spanien och Italien. Programmet accelererades i slutet av 2005 och Pricer har nu med framgång avslutat andra vågens installationer av ytterligare 60 franska hypermarkets. Efter genomförandet av den här tredje vågen kommer Pricer att ha installerat cirka 8,5 miljoner etiketter enbart i Carrefours franska hypermarkets. “Vår implementationförmåga har blivit lika viktig som vårt systems starka funktionalitet och kraftfullhet,” säger Charles Jackson, försäljnings- och marknadschef, Pricer AB. “Implementationsmetoden har blivit så industrialiserad att Carrefour enkelt kunnat införa produktiva processförändringar och omedelbart frigöra värde utan driftsstörningar.” "Carrefour Frankrikes erfarenheter exporteras nu över Carrefours strategiska marknader,” säger Marc Poncet, Pricers Key Account Manager Carrefour global business, “vilket deras piloter i Korea, Taiwan och Grekland visar.” För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00

Bifogade filer