Skip to content

Bokslutsrapport januari – december 2008

Share:

Rekordstort rörelseresultat på 55 MSEK

• Orderingång under 2008 uppgick till 406 (441) MSEK
• Nettoomsättning under 2008 uppgick till 427,0 (432,3) MSEK
• Bruttomarginal förbättrades till 38 (31) procent främst beroende på en förbättrad marknadsmix och reducerade produktkostnader, delvis som en effekt av gynnsamma valutakurser
• Rörelseresultat uppgick till 55,4 (6,0) MSEK och rörelsemarginalen till 13 procent (1) under 2008
• Resultat efter skatt 107,7 (1,0) MSEK och resultat per aktie 0,11 (0,00) SEK
• Likvida medel 75,8 (100,1) MSEK

• Pricer utsedd till ESL-leverantör åt Casinos integrerade kedjor
• Pricer har fått en första flerbutiksorder från ledande gör-det-själv-kedja i Ungern
• Grand Frais bygger ut sin ESL-lösning med Pricers DotMatrix™ i 100 butiker
• Pricer utrustar första hela DotMatrix™-butiker hos ledande kedjor
• Pricer återbetalade 30 MSEK av konvertibla lån i november före förfallodagen


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Två stora europeiska detaljhandelskedjor väljer Pricers system

Bifogade filer