Skip to content

Bokslutsrapport januari - december 2007

Share:

2007 är Pricers första år med ett positivt resultat

• Nettoomsättning för året uppgick till 432,3 (409,9) MSEK, en ökning med 5 procent
• Bruttomarginal förbättrades till 31 (22) procent
• Rörelseresultat för året 6,0 (-41,0) MSEK
• Resultat efter skatt 1,0 (-48,0) MSEK
• Resultat per aktie 0,00 (-0,05) SEK
• Orderingång under året ökade med 46 procent till 441 (303) MSEK
• Likvida medel 100,1 (31,5) MSEK
• Åtgärder för att åstadkomma besparingar har genomförts

Väsentliga händelser efter bokslutsårets utgång

• Eroski´s integrerade hypermarkets väljer Pricer ESL
• Metro Cash & Carry påskyndar installation av ESL

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD, Pricer AB:
08-505 582 00

Bifogade filer