Skip to content

Bokslutsrapport 2010

Share:

Rekord i orderingång, försäljning och resultat – Bolagets första utdelning och omvänd aktiesplit föreslås

Fjärde kvartalet

Orderingång 144 (94) MSEK
Nettoomsättning 161,3 (114,1) MSEK
Bruttomarginal 33 (36) procent
Rörelseresultat 26,0 (19,3) MSEK
Resultat efter skatt 25,6 (19,0) MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,3 (11,3) MSEK
Resultat per aktie före utspädning 0,02 (0,02) SEK

Januari – december

Orderingång 439 (338) MSEK
Nettoomsättning 447,2 (327,3) MSEK
Bruttomarginal 37 (39) procent
Rörelseresultat 60,8 (25,2) MSEK
Resultat efter skatt 56,2 (19,9) MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,3 (56,1) MSEK
Resultat per aktie före utspädning 0,05 (0,02) SEK

  • Pricers hittills största installation, som görs hos Carrefour, inleddes under fjärde kvartalet
  • Cora investerar i Pricers elektroniska hylletiketter (ESL) i 50 hypermarkets
  • Schiever i Frankrike installerar Pricers lösning i samtliga 74 stormarknader
  • Castorama installerar Pricers lösning i ytterligare 30 butiker

  • Högre omsättning och resultat förväntas för 2011
  • Styrelsen föreslår att bolaget lämnar sin första utdelning på 2 öre per aktie
  • En omvänd aktiesplit på 10:1, det vill säga en ny aktie för tio gamla, föreslås

Väsentliga händelser efter årets utgång

  • Ytterligare order från en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor
  • Pricer ingår strategiskt samarbete med Coop och tecknar ramavtal i Norden
  • En större detaljhandelskedja i Frankrike installerar Pricer i 85 butiker

Kommentar från VD Fredrik Berglund

”Vår orderingång och försäljning fortsatte att öka även under fjärde kvartalet. År 2010 blev det bästa året hittills för Pricer, och vi visar vinst för fjärde året i rad. Vi befinner oss nu i en fas av tillväxt och har sedan september kunnat presentera sju viktiga avtal. Avtalet i USA förstärker vår närvaro i Nordamerika och avtalet med Coop är ett genombrott i Norden samtidigt som avtalen i Frankrike visar vår styrka på den enskilt största marknaden. Vår ambition att expandera geografiskt och utveckla nya kundsegment fortsätter. Ett bättre marknadsklimat och en stark marknadsposition gör att vi förväntar oss en högre omsättning och bättre resultat under 2011 än under 2010.”

Bifogade filer