Skip to content

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier fastställd

Share:

Vid Pricers årsstämma den 4:e maj 2011 bemyndigades styrelsen att genomföra sammanläggning av aktier innebärande att tio (10) gamla aktier läggs samman til...

Vid Pricers årsstämma den 4:e maj 2011 bemyndigades styrelsen att genomföra sammanläggning av aktier innebärande att tio (10) gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning skall vara den 23:e maj. Sista dag för handel med det gamla antalet aktier är den 18:e maj och första dag för handel med det nya antalet aktier är den 19:e maj.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier att minska från 1 067 028 040 till 106 702 804 och aktiens kvotvärde kommer att öka från 0,10 krona till 1,00 krona.

Om en aktieägares innehav av B-aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier övergår överskjutande aktier i bolagets ägo för att säljas på bolagets bekostnad. Den betalning som flyter in vid försäljningen fördelas sedan mellan dem som ägde aktierna vid tidpunkten då dessa övergick i bolagets ägo efter deras andel i de aktier som har sålts. Det totala antalet B-aktier som erhålls genom att lägga samman alla aktieägares samlade aktieandelar är så få till antalet att försäljningen inte bedöms ha någon signifikant effekt på Pricers aktiekurs.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 17:e maj 2011 kl. 17:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00

Bifogade filer