Skip to content

Auchan Schiever-gruppen uppgraderar hypermarkets – ordervärde 10 MSEK

Share:

Nasdaq OMX-noterade Pricer har tecknat ett avtal med franska Schiever-gruppen, som driver butiker under namnet Auchan Hypermarkets och ATAC Supermarkets. K...

Nasdaq OMX-noterade Pricer har tecknat ett avtal med franska Schiever-gruppen, som driver butiker under namnet Auchan Hypermarkets och ATAC Supermarkets. Kedjorna kommer att ersätta nuvarande system med elektroniska hyllkantsetiketter i sina butiker och uppgradera dem till Pricers lösning med två-vägskommunikation. Projektet omfattar åtta Auchan Hypermarkets och sex ATAC Supermarkets, som tidigare utrustats med ett annat system. Ordervärdet är 10 MSEK och installationerna genomförs under första hälften av 2014.

Schiever-gruppen började installera Pricers lösning 2010.

– Detta är väldigt lovande och vi är glada att se att de nu beslutat att införa vår avancerade lösning i sina butiker. När detta projekt fullbordats kommer det att finnas 10 Auchan och närmare 90 ATAC-butiker som använder Pricers system med två-vägskommunikation, säger Harald Bauer, Pricers vd.

   
För ytterligare information kontakta:

Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 9:e januari 2014 kl. 10:15.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer