Skip to content

Andreas Renulf ny VD i Pricer

Share:

Andreas Renulf, 42, har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef i Pricer AB, med tillträde vid årsskiftet 2016/17. Andreas var tidigare verkställande direktör i Scan Coin AB med en betydande verksamhet inom detaljhandeln och som under hans ledning uppnådde en stark tillväxt både sett till omsättning och resultat. Andreas lämnade Scan Coin, vars huvudägare var private equity investeraren Segulah, efter att bolaget såldes 2015.

För närvarande är Andreas Renulf på konsultbasis ansvarig för den världsledande tyska ingenjörskoncernen Voiths strategi för digital transformation. Innan Scan Coin har Andreas Renulf en längre karriär inom ABB med verksamhetsledande befattningar i bl.a. Singapore, Schweiz och Spanien bakom sig. Han har en magisterexamen i ekonomi från Jönköpings Handelshögskola.

Bo Kastensson, Pricers ordförande, kommenterar utnämningen:
”Pricer bygger sitt erbjudande på en branschledande lösning som stödjer nya digitala serviceerbjudanden för ledande internationella detaljister. Vi behöver skärpa vår tillväxtstrategi på den plattformen. Efter en intensiv sökprocess har vi kommit fram till att Andreas Renulfs profil med uttalat kund- och affärsfokus, vana av internationella tillväxtprogram och erfarenhet av detaljhandeln är den person vi söker för att förverkliga Pricers tillväxtpotential. Vi ser i Andreas en positivt drivande ledare som kombinerar ett analytiskt och entreprenöriellt arbetssätt.”

Andreas Renulf kommenterar:
”Pricer har en inneboende tillväxtkraft. Jag ser en kompetent ledning med engagemang för sina verksamhetsområden och jag är verkligen motiverad att komma in i Pricer och leda arbetet med att så snart som möjligt lägga fast våra nya målsättningar och exekvera en uttalad tillväxtstrategi.”

Charles Jackson som är tillförordnad VD sedan maj i år fortsätter i den rollen tills Andreas Renulf tillträder och återgår därefter till sin roll som vice VD med ansvar för strategi, försäljning och marknadsföring. ”Jag vill tacka Charles och ledningsgruppen för att de lett bolaget under denna period. Charles har tidigt avböjt att delta i VD-processen och har fullt förtroende i sin nygamla roll.” säger Bo Kastensson.


För mer information, vänligen kontakta:
Bo Kastensson, styrelseordförande, Pricer AB: +46 8 505 582 00

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2016 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer