Uppförandekod

Värnar om våra medarbetare

 • vi respekterar varje enskild medarbetare
 • vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier i någon form, varken i våra relationer med medarbetare eller med människor utanför företaget
 • vi är uppmärksamma på, och informerar närmaste chef, om medarbetare far illa

 

Ansvarsfulla

 • vi riskerar inte att kortsiktiga beslut kan urholka värdet på Pricers varumärke
 • vi tar ansvar för att hålla oss informerade om vår egen verksamhet, även om detta kan medföra att besvärliga beslut fattas
 • vi accepterar inte att tids- och kostnadskraven går ut över arbetarskydd och god arbetsmiljö
 • vi accepterar självklart varken snatteri eller stöld
 • vi följer självklart gällande lagstiftning

 

Seriösa avtal

 • vi efterlever och respekterar ingångna avtal och överenskommelser
 • vi accepterar inte svart arbetskraft på våra arbetsplatse
 • vi accepterar inte prissamverkan

 

Affärsmässiga relationer utan personlig vinning

 • vi agerar inte på ett sådant sätt att vi eller vår motpart hamnar i personlig beroendeställning
 • vi bör vara mycket restriktiva avseende gåvor till eller från leverantörer och affärspartners
 • vi låter inte leverantörer och affärspartners bekosta resor och uppehälle för oss. Inte heller bekostar Pricers resor och uppehälle för leverantörer och affärspartners (om så ej redan finns reglerat i avtal)
 • vi utnyttjar inte företagets resurser för privat bruk