Styrelse och revisor

Knut Faremo

Knut Faremo
Styrelseordförande

Utbildning: Studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge
Född: 1957
Nationalitet: norsk
Invald: 2019

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 159 000 B-aktier
Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet som företagsledare och investerare i detaljhandelsbolag i Norden och Europa. Engagerad som ägare eller i olika operativa roller i NorgesGruppen ASA, Dagrofa AS, Coop Sverige AB, Apoteket Hjärtat AB, Picard Sweden AB och Migaya Consulting AG.
Övriga uppdrag: Ordförande i Migaya Retail Sweden AB, Migaya Nordic Retail Holding AB, Migaya Retail Norway AS, Migaya Consulting AG Switzerland och European Retail Holding Ltd Malta.

Hans Granberg
Utbildning: Gymnasieexamen
Född: 1953
Nationalitet: svensk
Invald: 2014

 

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 2 250 000 egna och 142 300 närstående B-aktier samt 1 764 närstående A-aktier
Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet som egen företagare och investerare inom industri- och teknologibolag, främst genom bolaget Investment AB Karlsvik. Tidigare diverse styrelsearbeten bl a i Gema Industri AB samt som försäljningschef inom KGK koncernen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Investment AB Karlsvik

Jenni Virnes
Utbildning: MSc. Industrial engineering and Management
Född: 1974
Nationalitet: finsk
Invald: 2016

 

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: – B-aktier
Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet av rådgivning till start-up bolag, strategi, affärsmodeller och marknadsföringsstrategier. Tidigare CEO på Sensisto Oy, styrelseledamot, COO och marknadsstrateg på MariElla Labels Oy samt affärsutveckling vid UPM – The Biofore Company.
Övriga uppdrag: –

Jonas Guldstrand
Utbildning: Civilekonom
Född: 1966
Nationalitet: svensk
Invald: 2017

 

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 62 439 B-aktier
Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet inom detaljhandel, varav 14 år i olika europeiska länder. Tidigare Försäljningschef samt Logistikchef för H&M gruppen, VD för H&M Frankrike, Belgien och Luxemburg samt interim VD på Intersport Sverige. Retail och managementkonsult samt styrelseuppdrag, bl a som styrelseordförande i Intersport Sverige Holding AB.
Övriga uppdrag: –

Irene Waldemarson

Irene Waldemarson
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm
Född: 1978
Nationalitet: svensk
Invald: 2022

 

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: –
Tidigare uppdrag: Långvarig bakgrund via olika befattningar i ledande ställning inom Axfood.
Övriga uppdrag: VD på Martin & Servera Restauranghandel AB, styrelseledamot i Livmedelsgrossisterna och adjungerad styrelseledamot hos Svenska Retursystem AB.

 

REVISOR

Ernst & Young AB
Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2022 för en period om ett år, dvs fram till slutet av årsstämman 2023.

Jakob Wojcik är huvudansvarig revisor.

REVISIONSKOMMITTÉN

På styrelsens vägnar övervakar och granskar kommittén följande:

  • Omfattning och korrekthet av de finansiella rapporterna
  • Överensstämmelse med lagar och regelverk
  • Intern kontroll över finansiell rapportering
  • Riskhantering
  • Årsredovisningen och delårsrapporterna
  • Revisioner och revisionsavgifter

 

Medlemmar i revisionskommittén

Revisionskommittén består av två styrelseledamöter som utses av styrelsen. De nuvarande medlemmarna är:

Knut Faremo (Ordförande)
Hans Granberg