Skip to content
Nyheter

Pricer välkomnar Dig att lösa in Dina optionsrätter TO 8B mot aktier

Share:

2004-05-26

Alla som deltog i Pricers nyemission hösten 2003 fick samtidigt en optionsrätt för varje ny aktie som tecknades. Nu är det dags att lösa in dessa optionsrätter, TO 8B, mot aktier i Pricer. Under perioden 31 maj - 11 juni 2004 kan man för varje optionsrätt köpa en ny B-aktie för 0,50 kr per aktie.

Mer information om hur teckningsoptionerna löses in har skickas ut till direktregistrerade ägare i slutet av vecka 21. För förvaltarregistrerade ägare informerar respektive bank eller mäklare om hur inlösen av optionsrätterna går till.

De nytecknade B-aktierna kommer att göras tillgängliga för handel på Stockholmsbörsen ett par veckor efter sista teckningsdag den 11 juni.

Pricers aktiekurs har sedan årsskiftet utvecklats väl. Vid Stockholmsbörsens stängning den 24 maj 2004 var kursen 1,21 kr, att jämföra med det pris på 0,50 kr som optionsinnehavaren betalar för varje ny aktie. Aktiekursen återspeglar den goda utveckling som Pricer haft under 2004. Läs gärna mer om Pricers senaste nyheter här på hemsidan.

Vi eventuella frågor kring inlösen av teckningsoptionerna, vänligen kontakta Erik Penser Fondkommission, telefon 08 - 463 80 00.


Pricer grundat i Uppsala 1991, är en av de ledande leverantörerna av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.