Skip to content
Nyheter

Förändring i Pricers valberedning

Share:

Lars Ingvarsson har idag meddelat att han lämnar valberedningen i Pricer AB. Valberedningens arbete inför årsstämman den 6 maj är långt framskridet och avsikten är inte att utse någon ersättare. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras så snart de föreligger.

För ytterligare information kontakta:

Salvatore Grimaldi, Valberedningens ordförande:
+46 8 545 044 11