Skip to content
Nyheter

Brev från Pricers avgående styrelseordförande

Share:

2007-05-10

Till aktieägarna i Pricer

Jag har nu varit aktiv i Pricer såsom aktieägare, styrelsemedlem och ordförande under mer än 8 år. Det har på alla sätt varit en spännande resa som har innehållit mycket arbete, utmaningar utöver det ordinarie, många positiva händelser, ett rejält kliv framåt för bolaget, men även en viss besvikelse över att vi inte har nått de resultat som vi alla ville ha och som vi förväntade oss. När man från ett uppfinnarstadium skapar en ny produkt som sedan skall säljas på marknaden såsom Pricer gjort tar allt mycket längre tid än man någonsin trott eller anat.

Pricer har under denna långa tid utvecklat ett system som är världsledande och har fått en god acceptans av stora viktiga kunder. Det ger kunderna möjligheter att öka sina marginaler. Pay-off kalkylen kan numera vid gynnsamma förhållanden vara under ett år så investeringskalkylen är mycket intressant för våra kunder.

Vi har över denna tid också skapat oss en världsledande position, som ytterligare förstärkts efter förvärvet av Eldat. Jag vill också påstå att förvärvet av Eldat har inneburit en aggressivare utveckling både tekniskt och marknadsmässigt.

Ledningen fortsätter att ytterligare förbättra produkterna både funktionellt och kostnadsmässigt samtidigt som man lanserar den nya generationen produktsystem baserat på ny teknologi.

När jag tillträdde var omsättningen cirka 30 MSEK och 2006 var omsättningen över 400 MSEK. Allt detta triggar marknaden och genom ständiga förbättringar kommer investeringen för våra kunder att vara så gynnsam att det blir omöjligt för våra kunder att inte investera i Pricer-systemet.

Som ni förstår så tror jag även fortsättningsvis på Pricer eftersom vi kommer att arbeta för att ständigt förbättra produkterna, vilket också gör det enklare för kunderna att driva sina verksamheter med förbättrade marginaler.

Alla vi som är aktieägare får nu se till att ge ledningen vårt stöd så att marknaden tar fart. De kan bland annat ske genom att vi går till butikscheferna där vi handlar och talar om nödvändigheten av Pricer-systemet och dess möjligheter. För jag vet att all den personal som finns på Pricer gör sitt bästa för Pricers bästa.

Till den nya styrelsen önskar jag lycka till!

Stockholm den 9 maj 2007

Salvatore Grimaldi