Pricer ökar antalet utestående aktier

Pricer har under juni månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2017, minskat det egna innehavet med totalt 227 994 B-aktier. Vid utgången av juni innehade bolaget därmed 477 137 B-aktier. Totalt 110 494 644 aktier var utestående.

  Aktieslag 30 juni 2020
  AktieslagAntal aktierRöster per aktieAntal röster
  Serie A225 52351 127 615
  Serie B110 746 2581110 746 258
  Totalt antal aktier resp. röster110 971 781111 873 873
  Varav eget innehav477 1371477 137
  Totalt antal utestående aktier resp. röster110 494 644111 396 736

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904
info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 08:30 CET.

Om Pricer
Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com.

Ladda ner PDF