Skip to content
Kundcase

Molnbaserad lösning för kostnadseffektiv drift av små obemannade butiker

Molnbaserad lösning för kostnadseffektiv drift av små obemannade butiker

Share:

Ladda ner en PDF version av den här sidan!

KUND: Lifvs
LAND: Sverige
PARTNER: StrongPoint
BRANSCH: Dagligvaruhandel
ANTAL BUTIKER: 27 (90 % med Pricer)
ANTAL OCH TYP AV ETIKETTER: 450-500 etiketter/butik, SmartTAG Power+ (inkl. en basstation och en sändare per butik)
KUND SEDAN: 2019

Där små olönsamma butiker ser problem och lägger ner, ser svenska Lifvs möjligheter och startar upp. Lifvs är idag Europas största kedja av obemannade livsmedelbutiker. Med den egenutvecklade, moderna tekniska plattformen skapas värde för handlaren, samtidigt som kundnöjdheten är i topp.

På bara ett par år har svenska start-up-bolaget Lifvs gått från noll till 27 butiker, och fler läggs hela tiden till. Den egenutvecklade tekniska plattformen, där molnbaserade digitala prisetiketter är en central del, är grunden till konceptet.
Affärsidén är enkel: Små obemannade, dygnet runt-öppna livsmedelsbutiker med allt kunden behöver på platser där de behövs som mest. En app är allt kunden behöver för att öppna butiken, skanna varor och betala. Och kundnöjdheten är hög: plattformen har utvecklats för att öka kundlojalitet och nöjdhet genom att erbjuda en unik upplevelse online och offline.

För handlaren underlättas verksamheten av det standardiserade butikskonceptet och att den tekniska plattformen används för att hantera allt som rör butiksdriften.

– Vår mjukvara kopplas ihop med olika IoT-devices, det vill säga all teknik i den fysiska butiken. Det är allt från prisetiketter, dörrar, larm och skärmar till temperaturpuckar. Vi visste redan från början att vi ville ha digitala prisetiketter för att kunna styra systemet från det centrala kontoret, säger Daniel Lundh, grundare och COO på Lifvs.

Initialt valde Lifvs en annan leverantör som hade en molnlösning men när Pricer lanserade sin molnlösning Pricer Plaza gick man över till den. I Sverige sker försäljning och installation av Pricer med partnern StrongPoint.

- Jag uppskattade välviljan och säljsidan, och den personliga relationen vi fick med Strongpoint och Pricer, säger Daniel Lundh.

Lifvs app Pricer

Skalfördelar A och O

Lifvs etablerar sina butiker på platser där traditionella butiker har lagt ner, oftast på mindre orter, så det finns potenial att återinföra service.

– Hela vår affärsmodell bygger på att kunna bibehålla en prisnivå mot konsument, vilket innebär att vi måste kunna kontrollera kostnadssidan. Det gör vi genom att vi har en mindre butik med lägre hyra, och vi har färre mantimmar i butiken vilket gör att vi får ner personalkostnaden. Det vi har däremot är kostnader för teknisk utveckling och all teknik i butiken, däribland digitala prisetiketter. Men samtidigt sänks den löpande driftskostnaden i form av allt som personalen slipper hantera. Vi ska kunna överleva på en mindre kundbas än vad en tidigare traditionell butik inte lyckades med. Det gör vi genom att skapa skalfördelar, säger Daniel Lundh.

De digitala prisetiketterna underlättar även för konsumenten.
– Vår teknik bygger på att man skannar varan man vill köpa. På vissa förpackningar kanske streckkoden är skadad. Då har vi även lagt in den på etiketten så streckkoden alltid går att skanna.

Unified commerce-plattform

Hela Lifvs system bygger på den tekniska plattformen och den artificiella intelligens, AI, som är inbygd. I grund och botten är det detta system som som särskiljer Lifvs mest från alla andra aktörer.

– Det är systemet som exempelvis föruser när vi behöver lägga beställningar för att minimera inkurans och matsvinn. Plattformen är en så kallad unified commerce-plattform där kunden rör sig fritt mellan olika kanaler, online och offline, och alla värdefulla insikter samlas sammanlänkade i en enda datapunkt. Det innebär att vi har tillgång till all data om kunden, oavsett var kunden interagerar med oss, i butiken eller appen. Förutom effektiv butiksdrift gör det också att vi kan bli mer personliga i vår marknadsföring och kommunikation mot kund, vilket kunden i slutändan uppskattar.

Ett bevis på att kunderna är nöjda är att 82 procent av användarna tillåter pushnotiser i appen – de vill helt enkelt få kommunikation eftersom den är relevant och riktad. Ett annat exempel är öppningsfrekvensen på mejlutskick.
– Vi har en öppningsgrad på 32 procent, mot 10 procent som är snittet för branschen. Vårt Net Promoter Score, NPS, ligger på 62 procent.

Daniel nämner en stor aktör i branschen som brukar vara ledande och som får ett NPS på runt 20.

Lifvs - Pricer ESL

Sortimentet anpassas utifrån insamlad data

För butiken innebär den här tillgången till värdefull data också att man hela tiden har full koll på sortiment och försäljning.

– Vi bygger upp en kedja där vi behöver vara snabbfotade med rotation av varor, vi ska snabbt kunna byta och anpassa sortiment. Det är lätt att ladda upp en ny artikel i systemet, och informationen går automatiskt ut direkt till etiketterna i butikerna. Det här går att göra på olika nivåer, områden och kluster, och tar bort onödiga arbetstimmar för butikspersonalen, säger Daniel Lundh.

För butikspersonal finns förstås på plats vissa timmar på dagen för att ta emot beställningar, plocka upp varor och allt annat som behöver göras i en butik.

 

Utmaning
Lifvs behövde en effektiv och skalbar molnbaserad lösning med digitala prisetiketter för storskalig drift av obemannade livsmedelsbutiker på små orter.

Lösning
Plattform med molnlösningen Pricer Plaza för central styrning av de digitala prisetiketterna i ett stort antal butiker.

Resultat
Till Lifvs egenutvecklade, moderna tekniska plattformen läggs ett system med digitala prisetiketter, vilket skapar värde för handlaren, samtidigt som kundnöjdheten är i topp.

Maj 2021

 

Skriv in din email nedan för att ladda ner en PDF version av sidan

[hubspot type="form" portal="25856220" id="cc5c5c8a-4bdf-436e-b53e-50e3f35c1e75"]