Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

NYCKELTAL     
kv 2kv 1kv 4Kv 3Kv 2
20212021202020202020
Belopp i MSEK
Orderingång408443454440324
Orderingång - rullande 4 kvartal17441660158819781761
Nettoomsättning389,0392,9680,3565,7287,6
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal2027,81926,51759,51317,0983,9
Rörelseresultat22,617,369,375,13,5
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal184,3165,2155,2109,959,7
Periodens resultat15,217,750,269,3-6,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten-18,2-62,6203,138,221,3
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal160,6200,1264,9187,6144,5
Antal anställda vid periodens utgång173163150147147
Soliditet46%62%59%49%47%

LÄNKAR