Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

       
NYCKELTALKv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2
202020202020201920192019
Belopp i MSEK
Orderingång440324371843222230
Orderingång - rullande 4 kvartal1978176116671504934998
Nettoomsättning565,7287,6225,9237,8232,5270,7
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1317,0983,9967,01002,91151,61325,1
Rörelseresultat75,13,57,324,024,834,1
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal109,959,790,2100,4105,4111,6
Periodens resultat69,3-6,914,819,227,032,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten38,221,32,2125,9-4,8-28,1
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal187,6144,595,2145,378,630,9
Antal anställda vid periodens utgång147147141135129126
Soliditet49%47%69%72%72%66%