Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

       
NYCKELTALKv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1Kv 4
202020192019201920192018
Belopp i MSEK
Orderingång371843222230208274
Orderingång - rullande 4 kvartal1667150493499812871268
Nettoomsättning225,9237,8232,5270,7261,9386,5
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal967,01002,91151,61325,11276,41194,5
Rörelseresultat7,324,024,834,117,629,0
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal90,2100,4105,4111,697,689,1
Periodens resultat14,819,227,032,219,325,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten2,2125,9-4,8-28,152,359,1
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal95,2145,378,630,9108,083,7
Antal anställda vid periodens utgång141135129126124115
Soliditet69%72%72%66%66%69%

LÄNKAR