Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

NYCKELTAL     
Kv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3
20212021202120202020
Belopp i MSEK
Orderingång307408443454440
Orderingång - rullande 4 kvartal16111744166015881978
Nettoomsättning496,0389,0392,9680,3565,7
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1958,22027,81926,51759,51317,0
Rörelseresultat40,122,617,369,375,1
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal149,3184,3165,2155,2109,9
Periodens resultat32,015,217,750,269,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten-94,5-18,2-62,6203,138,2
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal27,8160,6200,1264,9187,6
Antal anställda vid periodens utgång180173163150147
Soliditet49%46%62%59%49%

LÄNKAR