Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

NYCKELTAL     
Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1
20222021202120212021
Belopp i MSEK
Orderingång551453307408443
Orderingång - rullande 4 kvartal17181610161117441660
Nettoomsättning465,9487,9496,0389,0392,9
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1838,81765,81958,22027,81926,5
Rörelseresultat-9,717,240,122,617,3
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal70,297,2149,3184,3165,2
Periodens resultat-9,514,232,015,217,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten-20,30,6-94,5-18,2-62,6
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal-132,5-174,727,8160,6200,1
Antal anställda vid periodens utgång190180180173163
Soliditet48%46%49%46%62%

LÄNKAR