Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

NYCKELTAL     
Kv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3
20222022202220212021
Belopp i MSEK
Orderingång546581551453307
Orderingång - rullande 4 kvartal21301891171816101611
Nettoomsättning575,5530,3465,9487,9496,0
varav återkommande intäkter11,410,310,28,08,0
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal2059,61980,11838,81765,81958,2
Rörelseresultat9,7-6,8-9,717,240,1
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal10,440,870,297,2149,3
Periodens resultat4,4-3,5-9,514,232,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten23,349,5-20,30,6-94,5
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal53,1-64,7-132,5-174,727,8
Antal anställda vid periodens utgång193189190180180
Soliditet35%38%48%46%49%

LÄNKAR