Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

       
NYCKELTALKv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1
202020202019201920192019
Belopp i MSEK
Orderingång324371843222230208
Orderingång - rullande 4 kvartal1761166715049349981287
Nettoomsättning287,6225,9237,8232,5270,7261,9
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal983,9967,01002,91151,61325,11276,4
Rörelseresultat3,57,324,024,834,117,6
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal59,790,2100,4105,4111,697,6
Periodens resultat-6,914,819,227,032,219,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten21,32,2125,9-4,8-28,152,3
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal144,595,2145,378,630,9108,0
Antal anställda vid periodens utgång147141135129126124
Soliditet47%69%72%72%66%66%

LÄNKAR