Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

NYCKELTAL     
Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2
20222022202120212021
Belopp i MSEK
Orderingång581551453307408
Orderingång - rullande 4 kvartal18911718161016111744
Nettoomsättning530,3465,9487,9496,0389,0
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1980,11838,81765,81958,22027,8
Rörelseresultat-6,8-9,717,240,122,6
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal40,870,297,2149,3184,3
Periodens resultat-3,5-9,514,232,015,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten49,5-20,30,6-94,5-18,2
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal-64,7-132,5-174,727,8160,6
Antal anställda vid periodens utgång189190180180173
Soliditet38%48%46%49%46%

LÄNKAR