Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

NYCKELTAL       
kv 4Kv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2
2020202020202020201920192019
Belopp i MSEK
Orderingång454440324371843222230
Orderingång - rullande 4 kvartal15881978176116671504934998
Nettoomsättning680,3565,7287,6225,9237,8232,5270,7
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1759,51317,0983,9967,01002,91151,61325,1
Rörelseresultat69,375,13,57,324,024,834,1
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal155,2109,959,790,2100,4105,4111,6
Periodens resultat50,269,3-6,914,819,227,032,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten203,138,221,32,2125,9-4,8-28,1
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal264,9187,6144,595,2145,378,630,9
Antal anställda vid periodens utgång150147147141135129126
Soliditet59%49%47%69%72%72%66%

LÄNKAR