Finansiell kalender

  • 20 juli 2021: Delårsrapport januari – juni 2021
  • 22 oktober 2021: Delårsrapport januari – september 2021
  •