Finansiell kalender

  • Senast 31 mars 2021: Årsredovisning 2020
  • 23 april 2021: Delårsrapport januari – mars 2021
  • 29 april 2021: Årsstämma
  • 20 juli 2021: Delårsrapport januari – juni 2021
  • 22 oktober 2021: Delårsrapport januari – september 2021
  •