Finansiell kalender

  • 10 Februari 2023: Bokslutskommuniké 2022
  • Senast 20 april 2023: Årsredovisning 2022
  • 25 april 2023: Delårsrapport januari – mars 2023
  • 11 maj 2023: Årsstämma
  • 20 juli 2023: Delårsrapport januari – juni 2023
  • 26 oktober 2023: Delårsrapport januari – september 2023

 

Kommande event

  •