Finansiell kalender

  • 11 February 2022: Bokslutskommuniké 2021
  • Senast 19 april 2022: Årsredovisning 2021
  • 26 april 2022: Delårsrapport januari – mars 2022
  • 11 maj 2022: Årsstämma
  • 21 juli 2022: Delårsrapport januari – juni 2022
  • 27 oktober 2022: Delårsrapport januari – september 2022
  •