Finansiell kalender

  • 21 jul 2020: Delårsrapport januari – juni 2020
  • 23 okt 2020: Delårsrapport januari – september 2020
  •