Finansiell kalender

  • 21 juli 2022: Delårsrapport januari – juni 2022
  • 27 oktober 2022: Delårsrapport januari – september 2022
  •