Kapitalstruktur

Aktiekapitalet i Pricer uppgick den 31 december 2020 till 110 971 781 SEK. Antalet aktier uppgick till 110 971 781 fördelat på 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier, alla med ett kvotvärde på en krona. A-aktier medför fem röster per aktie och B-aktier medför en röst per aktie. Samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst.

Pricers innehav av egna aktier uppgick den 31 december 2020 till 877 136 (705 131) B-aktier. Innehavet är i syfte att säkra förpliktelser om matchnings- och prestationsaktier under de utestående aktiesparprogrammen.

Ägare av A-aktier kan omvandla dessa till B-aktier. Begäran om omvandling görs skriftligt till styrelsen.

AKTIEN

  • VISA MER
  •