Aktien

Pricers B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Aktiekapitalet i Pricer uppgick den 31 december 2019 till 110 971 781 SEK. Antalet aktier uppgick till 110 971 781 fördelat på 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier, alla med ett kvotvärde på en (1) krona. A-aktier medför fem röster per aktie och B-aktier medför en röst per aktie. Samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst. Bolagsordningen medger att A-aktier kan omvandlas till B-aktier på begäran av ägare till A-aktier.

Bolagets aktie finns tillgänglig för amerikanska investerare genom Bank of New York Mellon via ett ADR-program (American Depository Receipt) i USA. Detta innebär att B-aktien finns tillgänglig som depåbevis i USA utan formell börsregistrering. Bolaget har beslutat att avsluta avtalet med Bank of New York Mellon på grund av låg transaktionsvolym.

 

  •