Aktien

Pricers B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. ISIN-koden är SE0000233934 och LEI-koden är 5493000MATG2DYK19F35.

Aktiekapitalet i Pricer uppgick den 31 december 2019 till 110 971 781 SEK. Antalet aktier uppgick till 110 971 781 fördelat på 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier, alla med ett kvotvärde på en (1) krona. A-aktier medför fem röster per aktie och B-aktier medför en röst per aktie. Pricers egna aktier uppgick till 877 136 per 18 december 2020. Samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst. Bolagsordningen medger att A-aktier kan omvandlas till B-aktier på begäran av ägare till A-aktier.

Bolagets aktie har funnits tillgänglig för amerikanska investerare genom Bank of New York Mellon via ett ADR-program (American Depository Receipt) i USA. Detta innebär att B-aktien har funnits tillgänglig som depåbevis i USA utan formell börsregistrering. Bolaget har beslutat att avsluta avtalet med Bank of New York Mellon på grund av låg transaktionsvolym. ADR programmet avslutades den 14 september, 2020. Enligt villkoren inom ADR programmet, kan aktieägare som innehar ADRs överlämna sina Pricer ADRs för leverans av de underliggande aktierna fram till senast fredagen den 17 september 2021. Efter detta datum kommer eventuella återstående ADRs att säljas på den öppna marknaden av BNYM.

 

  •