Aktien

Pricers B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. ISIN-koden är SE0000233934 och LEI-koden är 5493000MATG2DYK19F35.

Aktiekapitalet i Pricer uppgår till 110 971 781 SEK. Antalet aktier uppgår till 110 971 781 fördelat på 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier, alla med ett kvotvärde på en (1) krona. A-aktier medför fem röster per aktie och B-aktier medför en röst per aktie. Pricers innehav av egna aktier uppgår till 619 134 B-aktier.

Samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst. Bolagsordningen medger att A-aktier kan omvandlas till B-aktier på begäran av ägare till A-aktier.

Senast uppdaterad 30 juni 2022.

 

  • 

Ägarstruktur

Läs mer

Återköp av aktier

Läs mer

Kapitalstruktur

Läs mer

Utdelningsinformation

Läs mer