Skip to content
Pricer Blogg

Digital vinnare

Digital vinnare

Share:

Den svenska affärstidningen Affärsvärlden har gjort en analys av Pricers aktie, noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. Analytikern konstaterar att Pricer fortsätter att digitalisera butiker runt om i världen och att det finns mycket goda tillväxtmöjligheter.

De skriver att e-handeln fortsätter att växa snabbt. För att kunna upprätthålla konkurrenskraften och öka effektiviteten behöver butiker investera i digitala lösningar såsom digitala prisetiketter. Att uppdatera priserna är numera bara en del av Pricers totala erbjudande. Mycket handlar om att erbjuda ytterligare funktionalitet som plock vid e-handelsbeställningar och liknande.

Affärsvärlden skriver också att Pricer enligt deras bedömning är den enda av de större aktörerna på marknaden som är lönsam.

De menar att Pricer har en stark marknadsposition och att tillväxtmöjligheterna på den globalt växande ESL-marknaden är goda. Satsningen på mjukvaruplattformen Pricer Plaza ser de som intressant. Pricer Plaza är nu i drift hos fler än 150 butiker.

Sammanfattningsvis talar mycket för att Priceraktien är en digital vinnare.

Läs hela analysen här:
https://www.affarsvarlden.se/analys/prisvard-digital-vinnare