Videointervju med Jonas Vestin om Q1

Pricers VD Jonas Vestin berättar bland annat vad som låg bakom framgången under Q1, hur utvecklingen är på marknaderna utanför Europa och hur omvandlingen till att fokusera på digitala lösningar mot detaljhandeln fortlöper.

Pricer - Intervju med VD Jonas Vestin (Q1 2015)

Inspelad 24 april 2015. Pricers VD Jonas Vestin inleder med att berätta lite om vad som låg bakom framgången under Q1, hur utvecklingen är på marknaderna utanför Europa, hur omvandlingen till att fokusera på digitala lösningar mot detaljhandeln fortlöper. Han beskriver också vilken trend man bör förvänta sig gällande bruttomarginalen, bur bolagets finansiella ställning är för tillfället och avslutningsvis kommenteras hur det ser ut inför resterade delen av 2015 och vilka de stora utmaningarna är.