KUNDCASE

Läs om hur våra kunder förändrar världen. Nedan hittar du referenser och kundfallstudier för att du ska bli inspirerad, lära dig mer och få idéer.

Kundfallstudier framhäver våra kunders och partners framgång med Pricers produkter och lösningar.

Renaissance Supa IGA

In the highly competitive grocery and liquor industry, it is difficult to find a competitive advantage. Renaissance Supa IGA, in the busy suburb of St Kilda, stands out in the crowd, by focussing on improving their business through good management and great technology.