Pricer får tilläggsorder från ledande amerikansk detaljhandelskedja

Pricer får tilläggsorder från ledande amerikansk detaljhandelskedja

Stockholm, 18-06-18

Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningarför installation i ytterligare cirka 30 butiker. Det uppskattade värdet av den nyaordern är 45 miljoner kronor som kommer att ingå i Pricers orderingång för detandra kvartalet 2018. Leveranserna förväntas vara genomförda innan utgångenav 2018.

För mer information, vänligen kontakta:Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., +1 404 863-2399 eller Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 702870068

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 16:30 CET.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.