Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl rimlig avkastning som utdelningstillväxt och att tillämpa en policy där utdelningsnivån anpassas till Pricers resultat, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen skall långsiktigt motsvara 30-50 procent av årets vinst.

Utdelning 2020

Pricers styrelse har tidigare föreslagit en utdelning på 0,80 (0,60) SEK per aktie vid en utbetalningstidpunkt. Med respekt för den rådande osäkerheten till följd av coronaviruset (covid-19) beslutade styrelsen den 25 mars 2020 att föreslå årsstämman att utbetalning av utdelning delas upp på två tillfällen om 0,40 SEK per aktie vardera med 8 maj respektive 6 november 2020 som avstämningsdatum.

IR-KONTAKT

  • Susanne Andersson

    Chief Financial Officer (CFO)
    Telefon: +46 730 668 904
    E-post