Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Pricers utdelningspolicy innebär en årlig utdelning om minst 50 procent av bolagets resultat efter skatt. Den årliga utdelningsnivån ska anpassas till bolagets strategi och finansiella ställning, kombinerat med investeringsbehov och risker som styrelsen anser vara relevanta.

Utdelning 2021

Årsstämman 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,50 SEK per aktie, för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till den 3 maj 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021. Avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till den 3 november 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 8 november 2021.

IR-KONTAKT

  • Helena Holmgren

    Chief Executive Officer (CEO)
    Telefon: +46 70 287 00 68
    E-post