Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl rimlig avkastning som utdelningstillväxt och att tillämpa en policy där utdelningsnivån anpassas till Pricers resultat, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen ska långsiktigt motsvara 30-50 procent av årets vinst.

Utdelning 2020

Årsstämman 2020 beslutade om en utdelning om 0,80 SEK per aktie och att utbetalning av utdelning delas upp på två tillfällen om 0,40 SEK per aktie vardera med 8 maj respektive 6 november 2020 som avstämningsdatum.

IR-KONTAKT

  • Helena Holmgren

    Chief Executive Officer (CEO)
    Telefon: +46 70 287 00 68
    E-post