Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Pricers utdelningspolicy innebär en årlig utdelning om minst 50 procent av bolagets resultat efter skatt. Den årliga utdelningsnivån ska anpassas till bolagets strategi och finansiella ställning, kombinerat med investeringsbehov och risker som styrelsen anser vara relevanta.

Utdelningsförslag till årsstämman 2021

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att en utdelning lämnas med 1,00 SEK (0,80) per aktie, vilket motsvarar 110,1 MSEK (88,3) att utbetalas i två lika delar i maj respektive november 2021.

IR-KONTAKT

  • Helena Holmgren

    Chief Executive Officer (CEO)
    Telefon: +46 70 287 00 68
    E-post