Pressmeddelanden

Pricer visar innovationer och realtidslösningar på NRF 2020

Non regulatory 2020-01-08

– För oss har NRF alltid varit en viktig arena för såväl den amerikanska som den globala marknaden för ”smart retail”. Vi ser fram emot att presentera vår branschledande vision för att erbjuda kunderna verkliga möjligheter som bygger på realtidsteknologi, säger Pricers vd Helena Holmgren. NRF 2020 är en av världens ledande detaljhandelsmässor och äger…

Read the full article

Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger uppföljningsorder

Regulatory 2019-12-29

Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2020 och vara slutförda innan utgången av 2020.                                             För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB (publ)…

Read the full article

Förändring i Pricers valberedningen inför årsstämman 2020

Regulatory 2019-11-26

I tillägg till pressmeddelandet från 5 november 2019 gällande utsedd valberedning har Göran Sundholm, företrädare för eget innehav, utsett Jari Ekblad att ersätta honom som ledamot i Pricers valberedning. Efter denna förändring består valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, inför årsstämman 2020 av: – Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm, företrädare för eget innehav. –…

Read the full article

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2020 i Pricer AB

Regulatory 2019-11-05

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av…

Read the full article