Pressmeddelanden

Delårsrapport januari- september 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatory 2020-10-23

Rekordhög leveransaktivitet – kraftigt ökad omsättning och rörelseresultat


Tredje kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 565,7 MSEK (232,5), en ökning med 143 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 75,1 MSEK (24,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,3 procent (10,7). · Orderingång var 440 MSEK (222), en ökning med 98 procent jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken…

Read the full article

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020

Non regulatory 2020-10-12

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 den 23 oktober kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 fredagen den 23 oktober cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredag 23 oktober 2020 Tid: 13.00 Länk…

Read the full article

Pricers omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 väntas överstiga marknadens förväntningar

Regulatory 2020-10-09

Pricer AB förbättrar både omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 som därmed förväntas överstiga marknadens förväntningar.


Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en rekordhög leveransaktivitet i det tredje kvartalet. Omsättningen beräknas uppgå till ca 565 MSEK i det tredje kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt om 143% jämfört med tredje kvartalet 2019. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020, som ännu ej är slutligt fastställt,…

Read the full article

Pricer AB: CFO lämnar sitt uppdrag

Regulatory 2020-10-05

Pricers CFO, Susanne Andersson, har meddelat att hon lämnar bolaget för en liknande roll i ett annat bolag. Arbetet med att utse en efterträdare har inletts.


– Styrelsen och jag vill tacka Susanne för hennes engagemang och insatser under sin tid på Pricer. Vi önskar henne lycka till i hennes nya utmaningar, säger Helena Holmgren, vd och koncernchef för Pricer. Susanne Andersson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under tiden arbetet med att utse en efterträdare pågår, dock längst under…

Read the full article