Gå tillbaka Kontakta oss
Prisintegritet

Det blir 2,99 för tvålen som kostar 2,99

Du måste vara 100 % säker på att dina prisetiketter visar rätt pris på hyllkanten. Eliminera manuella misstag, öka kundnöjdheten och få total kontroll över dina prisändringar. Systemet är kostnadseffektivt, strömlinjeformat och enkelt att underhålla.

Trådlöst, snabbt och säkert

Det blir 2,99 för tvålen som kostar 2,99

Uppdaterar butikens priser blixtsnabbt

Snabb och tillförlitlig uppdatering av priser i butiken. Med den snabbaste och mest tillförlitliga lösningen kan du vara säker på att du säljer dina produkter till rätt pris. Ingen fördröjning.

Minska mängden felaktiga priser

Eliminera felaktiga priser. Dina prisetiketter i butiken stämmer alltid överens med din butiksdatabas och priserna i utgångskassorna i varje ögonblick. Och du slipper att kontrollera priserna! Med elektroniska hyllkantsetiketter är du 100 % säker på att priserna på hyllkanten är samma som i databasen i ditt affärssystem.

Förbättra kundlojaliteten

Med korrekta priser kan dina kunder handla med förtroende i din butik, för de vet att risken för förseningar eller diskussioner i kassorna har minskats kraftigt. Och dina anställda kan använda mer av sin tid för att hjälpa kunderna.

Bekräftelse av prisuppdateringar

Pricer-systemet är en lösning med tvåvägskommunikation som uppdaterar priser och rapporterar tillbaka för att bekräfta att ändringarna utförts. Du kan övervaka hur uppdateringarna sker från butikskontoret eller på huvudkontoret. Det är enkelt. Och utan stress.

Eliminera böter och priskontroller

Priserna i din databas är vad som visas på hyllkanten. Du får bättre kontroll, både för extraerbjudanden och för priserna på standardvaror. Det bara fungerar.

Tappa ingen försäljning på grund av varor utan priser

Med elektroniska prisetiketter har alla varor i butiken ett pris – och annars talar systemet om för dig att det finns ett problem.

Gå upp